Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Oferta - BHP

Oferta-BHP

BHP

Szkolenie „Wymagania normy ISO45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO45001:2018, które pozwoli Tobie zrozumieć specyfikę i wymagania normy w zakresie poprawy warunków pracy oraz ograniczenia ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wypadków w pracy. Omówimy wymagania normy w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka na stanowisku pracy, przedstawię Tobie jak identyfikować zagrożenia i wprowadzać środki zapobiegawcze. 

Dowiecie się jak opracować politykę BHP a tym samym stworzyć kulturę bezpiecznej i ergonomicznej pracy. Omówimy wymagania dotyczące angażowania pracowników do poprawy bezpieczeństwa oraz podkreślimy znaczenie konsultacji z pracownikami dotyczącymi doskonalenia Systemu Zarządzania BHP. 

Chcesz zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy i tym samym zatrzymać ich u siebie – to szkolenie pomoże Tobie zrozumieć wymagania normy ISO45001 a tym samym rozpocząć działania w celu wdrożenia systemowego a nie papierowego zarzadzania bezpieczeństwem w Twojej organizacji.