Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Oferta - jakość

Oferta - jakość

Szkolenia zamknięte w formie dedykowanej dla klienta

FMEA WEDŁUG WSPÓLNEGO PODRĘCZNIKA AIAG / VDA 

 

Szkolenie z zakresu wymagań nowego podręcznika FMEA, dotyczącego analizy potencjalnych wad, ich przyczyn oraz skutków. Szkolenie prowadzone w formie warsztatów, oparte na aktualnych wytycznych opracowanych wspólnie przez AIAG i VDA.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z 7 krokami dotyczącymi analizy oraz planowaniem w oparciu o tzw. 5T, nauczą się mapować procesy za pomocą Diagramu Przepływu (Process Flow) oraz Drzewa Struktury (FTA). 

ISO9001:2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO9001:2015, które umożliwi uczestnikom zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania jakością oraz przybliży poszczególne wymagania normy. Wykłady w sposób praktyczny, poprzez przykłady oraz warsztaty, pozwolą przygotować się do wdrożenia lub udoskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji.

ANALIZA RYZYKA

Szkolenie umożliwiające przeprowadzenie samodzielnej analizy ryzyka zgodnie z wymaganiem najnowszej wersji normy ISO9001:2015 oraz wytycznych normy ISO31000:2018. W czasie wykładów i warsztatów omówione zostają najpopularniejsze modele identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem.

IATF16949:2016

Szkolenie dedykowane organizacjom działającym na rynku branży automotive lub starającym się o możliwość dostarczania swoich wyrobów i usług w łańcuchu dostaw do producentów samochodów. W czasie szkolenia uczestnicy zostają zapoznani z wymaganiami standardu IATF16949:2016 oraz zapoznają się z przykładowymi narzędziami umożliwiającymi spełnienie tych wymagań, co umożliwi  w sposób świadomy wdrażać lub udoskonalać system w organizacji.

Podstawy Core Tools

Szkolenie zapoznające z podstawami specyficznych wymagań dla branży motoryzacyjnej z zakresu tzw. Podręczników Referencyjnych:

  • FMEA  – analizę ryzyka dotyczącą konstrukcji wyrobu oraz procesu wytwarzania
  • MSA – analizę systemów pomiarowych pod względem ich zdolności do powtórzenia i odtworzenia wyników pomiaru
  • SPC – statystyczną analizę zdolności i stabilności procesów produkcyjnych
  • APQP wraz z Planem Kontrolnym – zarządzanie procesem projektowania w ujęciu 5 faz oraz omówienie wymagań dotyczących przygotowania dobrego Planu Kontroli stosowanego w czasie produkcji wyrobów lub wykonywania usługi
  • PPAP – proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej. 
Auditor wewnętrzny systemów zarządzania wdrożonych według ISO9001:2015 oraz IATF16949:2016

Szkolenie dedykowane dla przyszłych lub aktualnych auditorów wewnętrznych w organizacji, pozwalające w sposób praktyczny zrozumieć zasady audytowania według normy ISO19011:2018. Wykłady w dużej mierze bazują na omówieniu wymagań normy ISO9001 oraz standardu IATF16949 z przykładami niezgodności. W czasie warsztatów grupy robocze przygotowują się do auditów, a następnie na podstawie opracowanych studiów przypadku definiują ewentualne niezgodności.

Audit procesu wytwarzania według VDA 6.3

Szkolenie wyjaśniające procedury i metody stosowane w czasie audytowania procesów wytwarzania w ujęciu niemieckiej normy VDA6.3. W czasie wykładów omówione zostaną kryteria wymagań przywołane przez podręcznik VDA 6.3.

Rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu między innymi metodologii 8D, 5xDlaczego, 5W2H, Diagramu Ishikawa, Analizy przyczyn IS/IS-NOT

Szkolenie dedykowane dla wszystkich, którzy chcą zdobyć kompetencje pozwalające na znalezienie przyczyny źródłowej zaistniałego w organizacji problemu i wdrożeniu działań, które mają na celu skuteczne wyeliminowanie problemu. W czasie szkolenia w sposób praktyczny wykorzystamy wiele narzędzi, które umożliwią nam zebranie danych i ustalenie ich znaczenia oraz ustalenie właściwej przyczyny problemu.

OFERTA - JAKOŚĆ

Konsultacje i wdrożenia

z zakresu systemów zarządzania jakością według normy ISO9001:2015 jak również standardu IATF16949:2016.

Celem usługi jest przygotowanie organizacji do wdrożenia wymaganego Systemu Zarządzania Jakością. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, a system „staram się szyć na miarę” dostosowując go do wielkości i złożoności procesów realizowanych w organizacji. 

Wymaganie certyfikacji na zgodność z ISO9001:2015 oraz specyficznym standardem IATF16949:2016 stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym jest wymaganiem klientów, przede wszystkim jednak prowadzi do ciągłego doskonalenia organizacji, redukcji problemów i strat, co ma wymierne korzyści finansowe.

OFERTA - JAKOŚĆ

Audity 1-szej i  2-giej strony

Na Państwa zlecenie wykonuję audity ISO9001:2015, IATF16949:2016 oraz VDA6.3 zarówno w Państwa organizacji w ramach programu auditów wewnętrznych, jak i u Państwa dostawcy jako audit klienta. Jeśli nie macie Państwo w ramach swojego zespołu auditorów licencjonowanego auditora IATF lub VDA6.3, zachęcam do skorzystania z moich usług. Posiadam licencję VDA/QMC do wykonywania auditów IATF oraz VDA6.3 a raporty z auditu VDA wykonuję przy wykorzystaniu autoryzowanego oprogramowania VDA 6.3 - Analysis Tool wymaganego przez wielu niemieckich klientów.