Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Oferta - środowisko | energia

Oferta - środowisko | energia

Szkolenia zamknięte w formie dedykowanej dla klienta

Szkolenie „Wymagania normy ISO14001:2015 System Zarządzania Środowiskiem”

 

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO14001:2015, które umożliwi uczestnikom zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania środowiskiem oraz przybliży poszczególne wymagania normy. Wykłady w sposób praktyczny, poprzez przykłady oraz warsztaty, pozwolą przygotować się do wdrożenia lub udoskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w organizacji. 

Zrozumiesz co to są aspekty środowiskowe i w jaki sposób mogą wpływać na środowisko. W trakcie szkolenia dostarczę Tobie praktycznych wskazówek jak spełnić wymagania, jak zdefiniować wymagania prawne oraz różnego rodzaju inicjatywy, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko a tym samym mogą przyczynić się do poprawy wizerunku Twojej organizacji. 

Oczekiwania społeczeństwa dotyczące tak zwanego zrównoważonego rozwoju stale rosną – to szkolenie na pewno pomoże Tobie spełnić część wymagań w tym zakresie.

Szkolenie „Wymagania normy ISO50001:2018 System Zarządzania Energią”

 

Szkolenie z zakresu wymagań normy ISO50001:2018, które umożliwi uczestnikom, zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania energią oraz przybliży wymagania normy. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zasad wykonywania przeglądu energetycznego i analizy efektywności energetycznej, opracowania polityk oraz dokumentowania Systemu Zarządzania Energią. 

Dowiecie sią jak spełnienie wymagań normy ISO50001 może pomóc Twojej organizacji w zakresie poprawy wydajności energetycznej. Wykłady w sposób praktyczny, poprzez przykłady oraz warsztaty, pozwolą przygotować się do wdrożenia lub udoskonalenia Systemu Zarządzania Energią w organizacji. 

Po szkoleniu będziesz wstanie zaprojektować swój system zarządzania energią w taki sposób aby zoptymalizować zużycie energii, zredukować koszty i przyczynić się do poprawy wpływu Twojej organizacji na środowisko naturalne.

Szkolenia: „Auditor wewnętrzny ISO14001:2015” oraz „Auditor wewnętrzny ISO5001:2018”

Szkolenie dedykowane dla przyszłych lub aktualnych auditorów wewnętrznych w organizacji, pozwalające w sposób praktyczny zrozumieć zasady audytowania według normy ISO19011:2018. Wykłady w dużej mierze bazują na omówieniu wymagań normy ISO14001 i/lub ISO5001 z przykładami niezgodności. W czasie warsztatów grupy robocze przygotowują się do auditów, a następnie na podstawie opracowanych studiów przypadku definiują ewentualne niezgodności.

Nauczysz się jak tworzyć program i plan auditu (po pierwsze zrozumiesz różnicę w tych dwóch dokumentach). Wspólnie opracujemy listę pytań audytowych i nauczymy się korzystać z tzw. pytań otwartych. Pokażę Tobie jak uniknąć sytuacji konfliktowych w trakcie auditu i jaką komunikację zastosować.

OFERTA - ŚRODOWISKO | ENERGIA

Konsultacje i wdrożenia

z zakresu systemów zarządzania środowiskiem oraz energią według norm ISO14001:2015 oraz ISO50001:2018

Celem usługi jest przygotowanie organizacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem i/lub Energią. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, a system „staram się szyć na miarę” dostosowując go do wielkości i złożoności procesów realizowanych w organizacji. 

Rosnące wymagania klientów oraz otoczenia związane z ograniczeniem wpływu na środowisko możesz spełnić między innymi poprzez certyfikację swoich systemów na zgodność z wymaganiami normy ISO14001:2015 oraz ISO50001:2018. Pokaż, że Twoja firma ma wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy, poprzez ograniczanie zużywania zasobów, stopniową ale systematyczną eliminację substancji niebezpiecznych i toksycznych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń i utrzymanie jej na możliwie jak najniższym poziomie.

Pomogę Tobie ustalić jakie aspekty środowiskowe są w Twojej firmie znaczące i które z nich mają największy wpływ na środowisko. Wspólnie opracujemy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi w powiązaniu z Twoimi aspektami środowiskowymi oraz określoną efektywnością energetyczną i wykorzystywaną w Twojej organizacji energią.

OFERTA - ŚRODOWISKO | ENERGIA

Audity wewnętrzne na zlecenie

Na Państwa zlecenie wykonuję audity ISO14001:2015, oraz ISO5001:2015 zarówno w Państwa organizacji w ramach programu auditów wewnętrznych, jak i u Państwa dostawcy jako audit klienta weryfikujący stopień wdrożenia Systemów Środowiskowych lub Zarządzania Energią. Jeśli nie macie Państwo w ramach swojego zespołu wykwalifikowanych auditorów, zachęcam do skorzystania z moich usług. Posiadam uprawnienia auditora wiodącego zarówno ISO14001:2015 jak i ISO5001:2018.