Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Współpraca

Etapy współpracy:

Współpracę rozpoczynam od kontaktu z osobą merytoryczną, by ustalić zakres szkolenia oraz poznać mocne i słabe strony firmy. Dzięki temu będę mogła przedstawić nowe podejście czy wymagania, jak również podkreślić to, co jest dobre i nie należy tego zmieniać, ale doskonalić.

Określam dokładny zakres szkolenia, liczbę uczestników oraz ich dotychczasowy poziom z zakresu proponowanego szkolenia. Sprawdzam też działalność firmy, rodzaj usług i produktów, które oferuje, by w pełnie dostosować szkolenie do Twoich potrzeb.

Przedstawiam ofertę szkolenia do akceptacji. Liczbę dni szkolenia zawsze dopasowuję do zakresu szkolenia i doświadczenia uczestników.

Opracowuję autorskie szkolenie oparte na mojej wiedzy i doświadczeniu – dopasowane w pełni do specyfiki Twojej firmy, dostosowane do Twoich pracowników. Wybieram przykłady z branży zbliżonej do zakresu usług i wyrobów dostarczanych przez Twoją organizację.

Szkolenie wykonuję w Twojej siedzibie, w wynajętej sali konferencyjnej lub online (platforma MS Teams) –  w zależności od Twoich wymagań.

Pod koniec szkolenia zawsze wykonuję krótki test wiedzy w atrakcyjnej formie z elementami grywalizacji. 

Po szkoleniu jestem do Twojej dyspozycji. Możesz zadzwonić lub napisać, jeśli pojawią się pytania z zakresu omawianego tematu. Zawsze odpowiadam i staram się wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Działania rozpoczynam od auditu zerowego, podczas którego staram się ocenić stan firmy w zakresie wymagań normy ISO9001, standardu IATF czy stosowanych w branży motoryzacyjnej podręczników referencyjnych (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP).

W przypadku zdiagnozowania ewentualnych braków wiedzy z zakresu wymagań norm i standardów, zawsze w pierwszej kolejności proponuję szkolenia, aby na kolejnych etapach konsultacji wszyscy uczestnicy byli ich świadomi i dokładnie je rozumieli.

Kolejne etapy zależą od wyniku auditu zerowego. Dostosowuję je indywidualnie do każdego projektu. Po audicie przedstawię Ci szacunkową liczbę dni konsultacji oraz jej poszczególne etapy. Częstotliwość spotkań zależy od Twoich preferencji, proponowanego terminu zakończenia wdrożenia, ustanowionego harmonogramu prac oraz stopnia realizacji poszczególnych zadań między konsultacjami. Dokumentację systemową opracowujecie sami z mogą pomocą, przy wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi. Wszystkie powstające dokumenty są przeze mnie weryfikowane, omawiane i doskonalone na kolejnych etapach konsultacji.